Case

Hilmar og Høgsberg har gennemført en evaluering af Aalborg Zoos marketing- og medieindsats med formålet at sikre struktur samt større effekt af indsatserne fremadrettet.

Som et led i processen har vi sikret en omhyggelig indføring i målgruppe- og markedsindsigter, der har identificeret et behov for re-allokering af mediebudgetter med henblik på at realisere vækstpotentialet.
Rådgivningen inkluderede bl.a. en grundig belysning af primær- og sekundærmålgruppernes respektive medieforbrug og bidrog med konstruktiv feedback om, hvilke eksponeringsmuligheder der fungerede godt, samt hvor der var behov for optimering set i forhold til de overordnede målsætninger.

Dertil var fokus på gentænkning af kunde touch points, identificering af optimeringspotentialer i kunderejsen samt en konsolidering af medieindsatser, og der blev leveret viden om drivere og barrierer i forbindelse med planlægning og eksekvering af både taktiske og strategiske kampagner.

Evalueringens resultater har bidraget til udarbejdelse af en række konkrete målgruppe- samt medieanbefalinger, som nu danner baggrund for Aalborg Zoos fremtidige mediestrategiske indsats.