indsigtsbaseret rådgivning

Udover de mange års erfaring vores råd-givere har fra både bureau- og brandsiden, baserer vi vores medierådgivning og -anbefalinger på Danmarks største og mest anerkendte statistikværktøjer og databaser indenfor medie og marketing, Kantar Gallups Index Danmark og Radiometer, Nielsens TV- og streamingmåling samt Audience Project .

Kantar Gallups Index Danmark

Via licenseret adgang til medie- og marketinginformationssystemet Kantar Gallups Index Danmark kan vi tilgå medie-, målgruppe- og mærkevareindsigter for de brands, vi arbejder sammen med.

Kantar Gallups Index Danmark er et syndikeret media- og marketinginformationssystem, der løbende måler danskernes forbrug af medier og mærkevarer samt livsstil, adfærd, sociodemografi, interesser, aktiviteter og holdninger.

Index Danmark rummer dybdegående og detaljeret viden og er et unikt strategisk og taktisk marketingværktøj. Blandt brugerne er medie- og reklamebranchen, annoncører og forbrugerorienterede virksomheder.

  1. Værktøjet kan anvendes til at afdække mediers relevans for det enkelte brands målgruppe(r). Er målgruppen på mediet? I hvor stor udstrækning? Hvad leverer det enkelte medie i totallæsere? osv.
  2. Index Danmark anvendes også til at tegne målgruppeprofiler, altså specificere hvem målgruppen er.
  3. Sidst men ikke mindst kan systemet afdække forbrugsadfærd indenfor en produktkategori og på målte mærkevarer direkte i relation til det enkelte brand.

Analyseværktøjet anvendes som basis for vores overordnede strategiske anbefalinger samt løbende medie- og målgruppevurderinger.

Nielsens TV- og streamingmåling

Hos Hilmar & Høgsberg modtager du rådgivning på TV-kampagner og indkøb baseret på, hvordan danskerne ser TV, som vi har licenseret adgang til og overblik over via Nielsens TV-målinger.

Den nye aftale mellem Nielsen og TV-stationerne er den mest omfangsrige og detaljerede måling af danskernes brug af TV- og streamingplatforme til dato. Der rapporteres dagligt på mindst 1.570 husstande svarende til cirka 3.500 personer.

Nielsen måler og leverer data på forbrugernes TV-seening både på flow og streaming. Nielsens streamingmeter sikrer måling ved ét solidt og fuldt repræsentativt opbygget panel, der gør brug af passiv dataindsamling i hver husstand, der indgår i panelet. Nielsens måleudstyr sikrer, at målingen kan være fuldt dækkende for danske husstandes forbrug. streaming som traditionel tv-sening.

Kantar Gallups Radiometer

Den radiorådgivning du modtager hos Hilmar & Høgsberg er også baseret på danskernes reelle radiolytning, som vi har licenseret adgang til og overblik over via Kantar Gallups Radiometer.

Kantar Gallups radiomålinger gennemføres for de største radio-stationer i Danmark. Danskernes radiolytning måles løbende i en kombination af en elektronisk måling, Kantar Gallups Radiopanel, samt en telefonbaseret måling, Kantar Gallups Lokalradio Index.

Lytningen af de landsdækkende stationer i Kantar Gallups Radiopanel måles på minut-, program- og spotniveau. Lytningen registreres automatisk hos medlemmerne af Radiopanelet gennem elektroniske målere.

Gallup Lokalradio Index måler lytningen for lokalradiostationerne i Danmark og indsamles ved hjælp af telefoninterviews. Lytningen registreres på kvarters niveau og indeholder informationer om danskernes radiolytning i går, nedbrudt på tidspunkter, steder og radiostationer.

Undersøgelsen og resultaterne danner sammen med vores erfaring et solidt beslutningsgrundlag til vores rådgivning på jeres radioindsatser og -kampagner.

Audience project

Her i huset får I solid og valid måling af jeres kampagnemål via Europas største og bedste udbyder af tværmediel kampagnetracking, som vi har licenseret adgang til.

Audience Project er et professionelt evalueringsværktøj, der tracker data på tværs af en bred pallette af mediegrupper målt på specifikke segmenter. Ved hjælp af Audience Project kan vi således opsamle og sammenkæde dækning af en specifik målgruppe på tværs af fx kommerciel streaming, Meta, YouTube og Programmatic. Trackingen frasorterer dobbeltdækningen på tværs af de forskellige medieplatforme, så vi kan levere det mest reelle billede af effekten af jeres kampagne. Det teknisk opsamlede datasæt valideres yderligere ved at krydstjekke kampagnens rækkevidde i deres eget panel via adspurgt adfærd.

På det grundlag evaluerer og optimerer vi på tværs af jeres medieindsats og kampagner.

skræddersyede analyser

Fremtiden TV-kampagne

Lad os tage en uforpligtende snak