FREMTIDENS
TV-KAMPAGNE

Optimer jeres reklamefilmskampagner med en samlet indsats på tværs af FlowTV, Kommerciel streaming som (TV 2 Play, ViaPlay, Discovery+ m.fl.) og YouTube.

Broadcast landskabet er i opbrud og forbrugernes sening og minutforbrug har aldrig været mere fragmenteret end den er lige nu. Derfor har det heller aldrig været vigtigere at finde det rette mediemix for den bedste kampagneafvikling. Hos Hilmar & Høgsberg har vi udviklet en helt ny forståelse og teknisk tilgang på området, der optimerer effekten af jeres mediebudget.

Den store udfordring er at:

 • Seerne bliver færre og ældre på Flow TV
 • Seerne/abonnenterne bliver flere på Kommerciel Streaming
 • Minutforbruget daler på FlowTV og stiger på Kommerciel Streaming
 • Men mediepriserne falder ikke…
 • Vi opnår mindre effekt for samme budget
 • Så hvordan kompenserer vi bedst muligt for den negative udvikling ?

Ny forskning, værktøjer & erfaring viser at løsningen er:

 • En ny tilgang til reklamefilmskampagner
 • De forbrugere vi ikke længere kan eksponere isoleret på Flow TV kan vi ramme på
  • Kommerciel streaming 
  • YouTube non-skip

Derfor får I her i huset én samlet total tracking på tværs af aktuelle mediegrupper og ikke siloopdelte målinger og optimeringer på det enkelte medies præmisser – men en samlet tracking og optimering med fokus på kampagnemålsætningen og målgruppen.

Hvad betyder det så?

Lad os varetage jeres reklamefilmsindsats, så I går i markedet på den mest omkostningseffektive og tidssvarende måde.

Grundlæggende betragter vi Flow TV, YouTube og de kommercielle streamingtjenester som et samlet medielandskab til bedst mulige afvikling af en reklamefilmskampagne.

Vi går til mediegrupperne med en samlet ambition for bedst mulige kampagne med fokus på målgruppen og målsætningen uanset mediet.

Vi opbygger og monitorerer den samlede kampagneeffekt på tværs af Flow TV, YouTube og De kommercielle streamingtjenester – Det er ikke enten eller men både og.

Den kampagneanbefaling du får herfra, vil typisk have afsæt i følgende tre grundelementer:

 • Hvor er målgruppen
 • Mediets visningseffekt/kvalitet
 • Prisen for visningen

Vi identificerer altså hvor og med hvilket mix den bedste dækning og frekvens opbygges på en given målgruppe, mens vi forholder os til det enkelte medies kvalitative styrker og prissætning for opnåelse af den mest optimale kampagneeffekt for brandets budget.

Vi tager afsæt i jeres konkrete mål og ambitioner, så tag endelig fat i os, så vi sammen kan finde ud af, hvordan vi kan hjælpe med at optimere jeres medieindkøb.

skræddersyede analyser

indsigtsbaseret rådgivning

Lad os tage en uforpligtende snak