Case

Hilmar & Høgsberg har vurderet Danske Boligarkitekters marketing- og kommunikationsindsats på egne og betalte medier med målet at få flere og bedre relationer med potentielle kunder.

Rådgivningen udfoldede sig som et velforberedt sparringsmøde og derpå blev hele rapporten fremsendt. Rådgivningen var konkret og handlingsanvisende.

Danske boligarkitekter modtog optegning af målgruppeprofiler og indkredsning af deres specifikke mediebrug og adfærd med særligt fokus på Facebook, Instagram, nyhedsmail samt eksterne magasiner. Konkrete input til indhold på de enkelte kanaler, samt konkrete input til konstruktive greb og metoder. Herpå også rådgivning ang. samspil og prioritering af og mellem kanalerne.

Hilmar & Høgsberg analyserede også brandets tekniske og indholdsmæssige SEO- og SEM-setup og leverede handlingsanvisende anbefalinger for de bedste og letteste optimeringsmuligheder. Herpå fortsatte samarbejdet i et undervisningsformat.

Fremlagte indsigter og anbefalinger ligger til grund for den fremadrettede marketingindsats og interne ressourceprioritering i Danske Boligarkitekters sekretariat.