Case

Hilmar & Høgsberg gennemførte en analyse af Trendhims samlede medieindsats, da de ønskede at blive bedre til at udnytte medie-flowet med henblik på at øge kendskabsgraden og derigennem rykke omsætningen.

Trendhim ønskede fortsat selv at varetage mediehåndteringen, så vi udformede en konkret og retningsgivende rådgivning, der sikrede det ledende marketingteam en opkvalificering af mediestrategiske og -taktiske forståelser samt dynamikkerne bag disse; Herunder øget forståelse for fastsættelse af budgetter ift. målsætningen, et kvalificeret grundlag for valg af medier samt prisniveauer på disse.

Foruden rådgivning om mediesammensætning og kampagneaktiviteter gennemførtes en gennemgribende målgruppe- og markedsanalyse, der belyste håndgribelige områder med udviklingspotentiale indenfor målgruppe- og mediesammensætning. Dette bl.a. ved at placere aktuelle indsatser i forbrugerrejsen og optimere disse i henhold til mediernes funktionalitet og dækningsevne samt brandmålsætninger.

Rådgivningen udmundede i præsentation af en konkret anbefaling, der ligger til grund for Trendhims forsatte brandingindsats.