Case

Hilmar & Høgsberg har evalueret Dukas marketing og kommunikationsindsats på egne og betalte medier med henblik på optimering samt at få flere og bedre relationer med både nuværende og potentielle kunder.

Rådgivningen udfoldede sig som et retningsgivende sparringsmøde med efterfølgende fremsendelse af resultaterne. Rådgivningen var konkret og handlingsanvisende. Duka modtog en grundig indføring i målgruppeprofiler og indkredsning af disses tilgang til produktkategorien med særligt fokus på optimering af den eksterne kommunikation på hjemmesiden. Herunder konkret input til indhold samt konkrete råd til konstruktive greb og metoder med henblik på at sikre et mere brugervenligt og gennemskueligt site.

Den oprindelige opgave indebar desuden udformning af en udførlig medieplan. I forbindelse med evalueringen konkluderede Hilmar & Høgsberg dog, at Duka først og fremmest burde fokusere på optimering af egne kanaler frem for at investere yderligere i medieindsatser, der ville lede potentielle kunder til en hjemmeside med uudfoldet potentiale.

Fremlagte indsigter og anbefalinger ligger til grund for den fremadrettede marketings- samt kommunikationsindsats og interne ressourceprioritering i Duka.